Markízy, Žalúzie, Rolety, Siete proti hmyzu

Všetky kategórie
  • Všetky kategórie
  • Žalúzie
  • Rolety
  • Siete proti hmyzu
  • Pre strešné okná Velux. Fakro
  • Parapety
  • Garniže, záclony, závesy
  • Markízy
  • VELUX (originál)
  • Tieniace siete

Reklamačné podmienky

 V prípade poruchy, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom reklamacie@byvatmoderne.sk, kde napíšte prosím:
 
1) Číslo objednávky
2) Presný názov tovaru /podľa názvu vo faktúre/
3) Stručný popis závady výrobku
4) Vaše kontaktné údaje /meno, adresa a tel. číslo /

V najbližšej možnej dobe Vás budeme telefonikcy kontaktovať.
Tovar určený na reklamáciu môžete doručiť osobne, zaslať poštou alebo kuriérom na adresu prevádzky spoločnosti: Tesárska 19, Haniska-Prešov, 08001. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame vám tovar poistiť.

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 7 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty 30 dní máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu za nový výrobok.
O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

Záverečné ustanovenia: Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka